Landscapes
Page 2
Minsan Isang Umaga ('04)
14" x 18"
Pandanggo ng mga Sanga ('04)
14" x 18" NFS
Salamin ('04)
14" x 18"
Silungan sa Batis ('04)
16" x 20"
Tulay ng Kawayan ('04)
18" x  24"
U.P. Lagoon I ('06)
18" x 24" NFS
Nueva Era ('06)
18" x 24"
Tulay ('06)
24" x 31" NFS